De website https://www.balsamik.be (hierna te noemen "Website") wordt uitgegeven door World Sellers SAS, Société par Actions Simplifiée met een kapitaal van 10.000 EUR, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 42 rue Saint-Henri, La Madeleine, Frankrijk, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Lille onder nummer 799 580 000 32, met BTW-nummer FR 89 799 580 758 (hierna "World Sellers"). .

Commercieel directeur: de heer Jean-Joel Huber, directeur van het bedrijf Movitex.

Om contact met ons op te nemen per e-mail: klik hier

SERVICEPROVIDER :
World Sellers : 42 Rue Saint-Henri 59110 La Madeleine - Frankrijk

PREAMBULE

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn gesloten tussen World Sellers en elke meerderjarige natuurlijke persoon ("de Gebruiker") die een aankoop wil doen op de website (hierna gezamenlijk de "Partijen" te noemen).

De Partijen komen overeen dat deze Algemene Voorwaarden bindend zijn voor hun relatie. World Sellers behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze Algemene Voorwaarden te kunnen wijzigen. Deze zijn geldig vanaf online publicatie.

Indien een voorwaarde ontbreekt, wordt deze verondersteld bekend te zijn volgens de geldende gebruiken binnen de online verkoop bij bedrijven die in Frankrijk gezeteld zijn.

ARTIKEL 1 - DEFINITIE

De Algemene Voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen World Sellers en de Gebruiker te bepalen, vanaf het moment dat de bestelling wordt geplaatst tot en met de klantenservice, met inbegrip van de betaling en de levering.

ARTIKEL 2 - PRODUCTEN

De producten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben zijn alle producten op de website (de "Producten"). Producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt.

ARTIKEL 3 - PRIJZEN

Productprijzen zijn altijd zonder leveringskosten (porto, verpakking en handeling afhankelijk van de betreffende aantallen). De hoogte van de leveringskosten zal worden gespecificeerd op de bestelbon alvorens de bestelling wordt geaccordeerd.

De prijzen van onze Lente-Zomerproducten zijn gegarandeerd tot en met 30 september; die van onze Herfst-Winterproducten zijn gegarandeerd tot en met 31 maart van het volgende jaar. Movitex behoudt zich het recht voor om zijn prijzen aan te passen in geval van een btw-wijzigiging. Movitex behoud zich nadrukkelijk het recht voor om zijn prijzen te wijzigen en/of te corrigeren tijdens facturatie om rekening te houden met eventuele computergerelateerde of weergave-fouten die zijn ontstaan door de online verkooptechniek via internet. Kortingen worden berekend over de laagste productprijzen in de maand voorafgaand aan de commerciële transactie. Movitex garandeert dat de producten, diensten en functies die aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld, indien deze conform de gegeven instructies worden gebruikt, in essentie voldoen aan de algemeen geldende standaarden en dat de software en alle overige door Movitex gecreëerde elementen die aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld de rechten van derden respecteren, en in algemeen niet onwettig zijn. Movitex heeft een inspanningsverplichting. Movitex is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die de gebruiker heeft opgelopen door het gebruiken en/of de inhoud van de website. Evenzo is Movitex enkel verantwoordelijk voor zijn misleiding of grove fouten. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor misleiding of grove fouten door employees en opdrachtgevers en in het algemeen door toeleveranciers en uitvoerende instanties. De gebruiker zal Movitex vrijwaren voor alle aanspraken, in elk van de onderstaande gevallen:

 • verliezen of inkomstendaling als gevolg van het al dan niet functioneren of het al dan niet gebruiken van de website, of van de inhoud die zich hier al dan niet bevindt;
 • - onbevoegde of ongeautoriseerde toegang van derden tot de webserver;
 • - installatie van een virus in de browser of op de website;
 • - tijdelijke vermindering van de bandbreedte;
 • onderbreking van de internetverbinding door een oorzaak waarover Movitex geen controle heeft. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de elementen/functies/huisstijl etc. aangeboden op de website kunnen worden aangepast. Aldus kunnen bepaalde functies worden verwijderd en andere worden toegevoegd zonder dat de gebruiker hier eisen aan kan stellen. Dienovereenkomstig besluit enkel Movitex over de wenselijkheid van het opnemen/verwijderen van inhoud van de website.

Ten slotte behoudt Movitex zich het recht voor op elk moment en om welke reden dan ook, tijdelijk of definitief de toegang tot de gehele website of een deel hiervan te kunnen aanpassen of onderbreken en dit zonder de gebruiker hierover vooraf te informeren. Dit zal, bijvoorbeeld, het geval zijn bij onderhoud aan de website of bij belangrijke wijzingen aan de aangeboden diensten en/of functies. Movitex kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade door een aanpassing, opschorting of onderbreking van de toegang tot de website, om welke reden dan ook. N.B.: tenzij anders vermeld, zijn door Movitex aangeboden kortingen slechts geldig gedurende 1 maand vanaf de datum waarop de aanbieding werd gestuurd. Tenzij anders vermeld, zijn deze niet van toepassing op RODE PRIJZEN, behalve bijzondere aanbiedingen. De prijzen van de producten worden aangegeven in EUR inclusief btw. Ze houden rekening met de btw en eventuele geldige kortingen op de dag van de bestelling.

Indien één of meer belastingen of bijdragen, bijvoorbeeld die voor milieu, zullen worden ingevoerd of aagepast, zowel omhoog als omlaag, kan deze wijziging worden doorberekend in de verkoopprijs van de producten die op de Website en via verschillende verkoopkanalen worden aangeboden.

De prijs kan echter nooit worden aangepast nadat de bestelling van de Gebruiker is goedgekeurd.

World Sellers biedt zijn klanten soms speciale aanbiedingen; deze zijn enkel bestemd voor de geadresseerde. Deze zijn eenmalig te gebruiken, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar.

ARTIKEL 4 - BESTELLING

4.1 NOODZAKELIJKE IDENTIFICATIE VAN DE GEBRUIKER

Om een bestelling te plaatsen moet de Gebruiker zich identifceren met zijn/haar e-mailadres of klantnummer en wachtwoord. Voor de eerste bestelling dient de Gebruiker een account aan te maken zoals aangegeven op de Website.

Als de Gebruiker het wachtwoord kwijt of vergeten is, kan men deze opvragen door naar het gebruikersaccount te gaan en te klikken op "Wachtwoord vergeten". Vervolgens ontvangt men het wachtwoord op het e-mailadres dat is ingevoerd bij het aanmaken van het account.

4.2 INVOEREN EN BEVESTIGEN VAN DE BESTELLING

De Gebruiker kan een bestelling plaatsen vanaf de productpagina's. De Gebruiker selecteert hiervoor de producten en voegt deze toe aan het winkelmandje. Vervolgens kan men het winkelmandje bevestigen.

Zodra het winkelmandje is bevestigt, moet de Gebruiker de Algemene Voorwaarden accepteren, het afleveradres en de verzendwijze kiezen, en ten slotte de betalingswijze bevestigen. De bestelling is definitief als de Gebruiker op de knop heeft geklikt om de bestelling te bevestigen nadat hij/zij de details hiervan heeft gecontroleerd, in het bijzonder de prijs, en de mogelijkheid heeft gehad om eventuele vergissingen te corrigeren.

Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige productomschrijvingen en prijzen. In geval van betwisting kan de Gebruiker zich beroepen op het herroepingsrecht of, indien van toepassing, op het uitvoeren van de wettelijke en/of commerciële garanties, zoals hieronder vermeld.

World Sellers bevestigt ontvangst van de bestelling per e-mail zodra deze is goedgekeurd.

In bepaalde gevallen, zoals bij uitblijven van betaling, onjuist adres of een ander probleem op het account van de Gebruiker, behoudt World Sellers zich het recht voor het account van de Gebruiker te blokkeren tot het probleem is opgelost.

Indien een besteld Product niet leverbaar is, zal de Gebruiker hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld.

Annulering van de bestelling van dit Product en eventuele terugbetaling (alleen Producten die leverbaar zijn op het moment van bestelling kunnen worden belast, in tegenstelling tot producten die niet leverbaar zijn) worden afgehandeld, de rest van de bestelling blijft bindend en definitief.

ARTIKEL 5 - WIJZE VAN BETALING

De Gebruiker kan ervoor kiezen de betaling te voldoen per creditcard (Visa, Mastercard), via Bancontact of PayPal.

 • 1. Per CREDITCARD: U voert het kaartnummer in van uw Visa, Mastercard of American Express, evenals het controlenummer en de vervaldatum. De betaling geschiedt na facturatie van uw producten conform de voorwaarden overeengekomen met uw bank. In sommige gevallen zal het gebruik van de Card-Reader (toestel voor E-banking) gevraagd worden, dit voor nog meer veiligheid.
 • 2. Via BANCONTACT/MISTERCASH: multi-bankbetaalmethode. Indien u beschikt over een Bancontact/MisterCash-kaart, kunt u uw aankopen op onze website betalen door eenvoudig uw kaartnummer en vervaldatum op te geven.
 • 3. Via PAYPAL: Betaling gebeurt via uw Paypal-account als u er een heeft. Paypal-betalingen worden gedaan via onze partners Adyen en Paypal. Voer de Paypal gegevens in en bevestig de betaling.

In alle gevallen behoudt Movitex zich het recht voor om een bestelling of levering te weigeren in geval van:

 • - bestaand geschil met de gebruiker
 • - gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling door de gebruiker
 • - weigering van autorisatie van de betaling per bankkaart van bankorganisaties
 • - misbruik of fraude

In geval producten niet op voorraad zijn, zal het bedrag pas worden afgeschreven wanneer Producten daadwerkelijk worden verzonden.

Om de veiligheid van betalingen te garanderen, gebruikt World Sellers beveiligde betaalmethoden. De Gebruiker vindt meer informatie hierover via de link:

Betaling op Balsamik.be

De creditcardgegevens worden gecodeerd opgeslagen tot de daadwerkelijke betaling van de bestelling, uitgevoerd door de betalingsdienst van World Sellers en tot aan het moment waarop de termijn van het recht op retour is verstreken, zodat de het bedrag op de rekening van de Gebruiker kan worden teruggestort.

De desbetreffende creditcardgegevens die tijdens de bestelling door de Gebruiker worden verstrekt worden niet gebruikt, noch bewaard door World Sellers.

Betaling en gedeeltelijke of volledige restitutie van de bestelling worden, indien voorkomend, beheerd door de geaccrediteerde betalingsdienst Adyen zodat de transacties beveiligd zijn en voldoen aan de wetgeving.

Deze dienst voldoet aan de SSL3.0 veiligheidsnorm. (De vertrouwelijke gegevens worden gecodeerd op de ADYEN-server en worden op geen enkel moment overgebracht naar onze server). ADYEN waarborgt aldus de hoogste beveiliging van uw betalingsgegevens.

De betalingsvraag van de Gebruiker wordt in real time uitgevoerd door de beveiligde online betalingsdienst ADYEN die verschillende controles uitvoert om misbruik en fraude te voorkomen.

De Gebruiker kan ervoor kiezen de gegevens van de creditcard op te slaan/te registreren zodat deze niet bij iedere bestelling opnieuw moeten worden ingevoerd. Het creditcardnummer van de Gebruiker verschijnt volledig in beeld als deze wordt ingevoerd, maar alleen de laatste 4 cijfers zijn zichtbaar in het account van de Gebruiker, de andere worden om veiligheidsredenen verborgen.

In bepaalde gevallen, zoals bij uitblijven van betaling, onjuist adres of een ander probleem op het account van de Gebruiker van de website BALSAMIK.be, behoudt World Sellers zich het recht voor het account van de Gebruiker te blokkeren tot het probleem is opgelost.

ARTIKEL 6 - LEVERING

Artikelen die via onze website worden besteld, kunnen alleen in België, Luxemburg en Nederland geleverd worden, op het adres dat tijdens de bestelling ingevoerd is. Bestellingen die op vrijdagmiddag geplaatst worden, worden vanaf maandagmorgen in behandeling genomen.

De klant ontvangt het pakket via de Mondial Relay bezorgdienst.

Voor levering aan huis wordt €5,99 in rekening gebracht. (Dit bedrag kan variëren afhankelijk van de bestelde producten). Movitex doet er alles aan om uw bestelling van beschikbare confectiekleding binnen 2 weken te leveren. Als er een probleem is met de levering (artikel ontbreekt of is beschadigd) moet u binnen 48 uur contact met ons opnemen op +32 (0)2 808 2997 (Zone Brussel - zonder extra kosten) of per e-mail vanaf uw gebruikersaccount. Voor terugbetaling moet het betreffende artikel binnen 14 dagen na ontvangst naar ons teruggestuurd worden.

Voor een ontvangstbevestiging is een geldig identiteitsbewijs vereist en eventueel de kaart waarmee de betaling is gedaan. Wanneer dit ontbreekt kunnen de bestelde producten niet aan de gebruiker geleverd worden.

Levering aan huis door Mondial Relay binnen 2 tot 4 werkdagen. Leveringstermijn vanaf het moment dat het pakket aan Mondial Relay overgedragen is.

ARTIKEL 7 - HERROEPINGSRECHT EN KLACHTEN

7.1. HERROEPINGSRECHT

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst kosteloos te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de gebruiker, of een derde partij anders dan de door hem aangewezen vervoerder, fysiek beslag legt op het eigendom of de laatste zaak bij deellevering. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract op te zeggen met een duidelijke verklaring.

Het is ook mogelijk om het herroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring van herroeping in elektronische vorm in te vullen en terug te sturen, via het contactformulier op onze website. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, ontvangt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van uw overeenkomstige verklaring. U hebt niet het recht om u terug te trekken uit dit contract als u artikelen hebt besteld die niet kunnen worden geretourneerd vanwege gezondheids- of hygiënische redenen (bijv. ondergoed) als de goederen na levering zijn ontzegeld. Na het openen van de veiligheidsverpakking die het cosmetische product geheel of gedeeltelijk bedekt, hebt u niet langer het recht om u terug te trekken uit de aankoop.

In geval van een geldige terugtrekking, vergoedt Movitex alle betalingen die van de gebruiker zijn ontvangen, inclusief verzendkosten uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen vanaf de dag waarop het kennis nam van de verklaring van intrekking. World Sellers betaalt, zonder kosten voor u, via hetzelfde betaalmiddel terug als het eerder gekozen betaalmiddel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De goederen moeten uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u uw verklaring van intrekking aan ons hebt meegedeeld, aan ons worden geretourneerd. Deze periode wordt gerespecteerd als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode. Movitex behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs van verzending van de goederen hebt voorgelegd, waarbij de gekozen datum de datum van de eerste van deze evenementen is.

7.2. KLACHTEN

Indien er ondanks de maatregelen die zijn getroffen door Balsamik en zijn partner World Sellers, exclusief distributeur in België, Luxemburg en Nederland, fouten zijn opgetreden, kunnen Balsamik en World Sellers hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Als een transactie tussen de gebruiker en World Sellers niet binnen een termijn van 15 dagen na levering wordt betwist, kan geen klacht meer worden ingediend.

ARTIKEL 8 - WETTELIJKE GARANTIE

Alle via de Website verkochte Producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving met betrekking tot de wettelijke garantie van 2 jaar voorzien door de wet van 1 september 2004.

De verkoper is verplicht goederen af te leveren die met de overeenkomst in overeenstemming zijn en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de aflevering van de goederen. Hij is eveneens verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van de verpakking, montagehandleiding of de installatie waarbij deze hem volgens de overeenkomst te laste kan worden gelegd of waarbij deze onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

ARTIKEL 9 - MILIEU

Elektrische en elektronische apparaten: Balsamik en World Sellers informeren u hierbij dat elektrische en elektronische apparaten schadelijke stoffen bevatten welke mogelijk gevaar opleveren voor milieu en gezondheid. Derhalve kan de Gebruiker deze niet als restafval weggooien.

Wanneer de Gebruiker een elektrisch of elektronisch apparaat koopt op Balsamik.be, is Balsamik (Société Movitex) verplicht het oude apparaat van hetzelfde type, schoon, uitgeschakeld en veilig te hanteren in te nemen mits men de klantenservice (email : ) van deze inname op de hoogte heeft gebracht op het moment dat de bezorging telefonisch werd gepland.

ARTIKEL 10 - AKKOORD EN BEWIJS

In alle gevallen maken het verstrekken van het creditcardnummer en de uiteindelijke bevestiging deel uit van de zogenaamde bestelling conform de bepalingen van de wet van 13 maart 2000 en resulteren zo in de invorderbaarheid van de betreffende bedragen zoals vermeld voor de Producten op de bestelbon.

Deze bevestiging geldt als uitdrukkelijk akkoord op de transactie op de Website.

Het online verstrekken van uw creditcardnummer en de uiteindelijke bevestiging vormen aantoonbaar bewijs van de bestelling en zo de invorderbaarheid van de te betalen bedragen.

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID

World Sellers heeft een inspanningsverbintenis voor elke fase van het bestelproces en daaropvolgende diensten tot het sluiten van de overeenkomst.

Hierdoor verplicht World Sellers zich ertoe om de producten die via de Website worden verkocht met de grootste nauwkeurigheid te beschrijven. World Sellers kan echter niet aansprakelijk worden gesteld ingeval het niet nakomen van haar verplichtingen het gevolg is van ofwel een onvoorziene en onoverkomelijke handeling van een derde partij bij de overeenkomst, ofwel een geval van overmacht zoals omschreven in de Belgische rechtspraak.

World Sellers kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een onderbreking van het systeem, het binnendringen van outsiders of de aanwezigheid van een virus.

ARTIKEL 12 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de Website, visueel of geluid, inclusief de onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten. Merken, logo's, tekeningen, merken en modellen op de Website zijn het exclusief eigendom van Movitex die het exclusieve gebruik op het grondgebied van België, Luxemburg en Nederland aan World Sellers heeft toegestaan. Publicatie hiervan impliceert op geen enkele wijze dat een vergunning of gebruikersrecht wordt verleend van een willekeurig merk en bepaalde elementen die door het auteursrecht beschermd worden. Iedere weergave geldt als strafbare vervalsing.

Dientengevolge is het niet toegestaan om informatie van deze Website op welke manier dan ook te kopiëren, reproduceren, uitgeven, downloaden, posten, over te dragen of te verspreiden.

Het is echter wel mogelijk om een kopie van de documentatie naar uw computer te downloaden voor persoonlijk gebruik en alleen voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de Gebruiker deze informatie niet aanpast en copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten onverkort bewaart. Aanpassing of gebruik van deze documenten voor een ander doel is een schending van het intellectuele eigendomsrecht van Movitex.

De Gebruiker die een persoonlijke website heeft en die voor persoonlijk gebruik op zijn site een eenvoudige link wil plaatsen rechtstreeks naar de startpagina van de Website, moet verplicht toestemming vragen aan Movitex en World Sellers. Het zal in dit geval geen impliciete overeenkomst van aansluiting zijn.

Elke hyperlink naar de Website en de techniek van framing of in-line linking is ten strengste verboden. In elk geval moet iedere link op verzoek van Movitex of World Sellers worden verwijderd.

ARTIKEL 13 - NIETIGHEID

In het geval dat één van de clausules van dit contract nietig zou zijn door een wijziging van wetgeving, regelgeving of een gerechtelijke beslissing, kan dit op geen enkele manier invloed hebben op de geldigheid en naleving van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 14 - DUUR

Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de volledige duur van de bestelling, levering, diensten en elke betrekking tussen de klant en Movitex.

ARTIKEL 15 - BEWIJS

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van het bedrijf Movitex en zijn partners worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

ARTIKEL 16 - BEHOUD EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES

De bestellingen en de facturen worden op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen, om te corresponderen met een getrouwe en duurzame kopie.

ARTIKEL 17 - PRIVACY POLICY

Bij een bestelling worden persoonsgegevens automatisch verwerkt. Movitex behoudt zich via haar partner World Sellers (databasebeheerder) het recht voor om gegevens van de gebruiker op te slaan, met name wanneer deze een bestelling plaatst of door gebruik te maken van cookies (klein bestand dat door een internetserver wordt verstuurd en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Het bewaart gegevens van de bezochte website en bevat bepaalde informatie over het bezoek). Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik door Movitex. Als u eerder akkoord bent gegaan, kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan bedrijven die contractueel verbonden zijn aan Movitex (commerciële partners, caritatieve of non-profitsector of samenwerkingsverbanden) die u gepersonaliseerde aanbiedingen sturen. Als u dit niet wilt kunt u, conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, op elk moment uw gegevens inzien en wijzigen en tevens kunt u uw toestemming intrekken als u geen informatie over onze activiteiten wilt ontvangen. Stuur in dat geval een brief naar Movitex - Service Belgique, 5 rue des Précurseurs – 59650 Villeneuve d’Ascq - Frankrijk waarin u duidelijk uw gegevens vermeldt. Aanvullende informatie over bescherming van de persoonsgegevens bij de verwerking van informatie kan worden verkregen bij de overheid (Gegevensbeschermingsautoriteit, rue de la Presse 35 te 1000 Brussel of op de website http://autoriteprotectiondonnees.be).

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting is het Belgische recht van toepassing en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen zijn bevoegd.

In geval van betwisting proberen we tot een schikking te komen voor we juridische stappen gaan nemen. Als we niet tot overeenstemming komen, is de bevoegde rechtbank die in de woonplaats van de gedaagde, of, op verzoek van de eiser, die in de plaats waar de levering van het Product plaatsvindt.

.